Post-doc Araştırmacılar

Özgür Albayrak

Dr. Özgür Albayrak lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı‘ndan, ve Doktora derecesini de Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora Programı’ndan almıştır.

Özgecan Kayalar

Dr. Özgecan Kayalar lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünde ve yandal eğitimini aynı üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans çalışmalarını  hiperoksik akciğer hasarını C57BL6/j fare modelinde akciğer onarım ve rejenerasyon mekanizmaları araştırılması üzerine yürütmüştür.

Yunus Akkoç

Dr. Yunus Akkoç, İstanbul Kültür Üniversitesi'nden lisans derecesine sahiptir. Doktora derecesini Dr. Devrim Gözüacık gözetiminde, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik dalında Sabancı Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Doktora çalışmalarında kanserde otofajik mekanizmaların anormalliklerini otofajiyi düzenleyen miRNA'ları ve tümör mikroçevresini araştırarak deşifre etmeye odaklanmıştır.

Öyküm Kaplan

Dr. Öyküm KAPLAN ARABACI lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde, doktora çalışmalarınıysa Göttingen Üniversitesi Beynin Moleküler Fizyolojisi programında ve Max Planck Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde Dr. Hiroshi Kawabe ve Prof. Dr. Nils Brose önderliğinde tamamlamıştır.

Nesibe Peker

Dr. Nesibe Peker lisans eğitimini 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimi için aynı yıl TEV-SINGA bursunu kazanarak Singapur’daki Nanyang Technological University’de doktora eğitimi almaya başlamıştır.

Şükriye Bilir

Dr. Şükriye Bilir, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden almıştır. Ardından, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise Osaka Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Prof. Yasushi Hiraoka ve Prof. Tokuko Haraguchi danışmanlıklarında aldığı doktora tezi, nuclear por komplekslerinin hücre bölünmesi sonrasındaki tekrar oluşumu üzerinedir.

Emine Şekerdağ

Dr. Emine Şekerdağ, hem Lisans hem de Yüksek Lisans eğitimini Hollanda’da Leiden Üniversitesi'nde Biyo-Farmasötik Bilimler alanında tamamlamış ve ardından Türkiye’de Koç Üniversitesi'nde Nörobilim dalında Doktora eğitimini tamamlamıştır.

Elif Uğurel

Dr. Elif Uğurel lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nde aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Bu dönemde Moleküler Biyoloji ve Genetik, Nöroloji ve Hematoloji alanlarında multidisipliner çalışmalarda yer almıştır.

Elanur Yılmaz

Dr. Elanur Yılmaz, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden aldıktan sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji bölümünde balık genetiği üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora derecesini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji programından alan Dr. Yılmaz’ın doktora çalışması, sendromik olmayan kraniyosinostozlu olguların genotip-fenotip ilişkisinin araştırılması üzerinedir.

Can Özcan

Dr. S. Can Özcan lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi’nde tamamlayarak Veteriner Hekim ünvanı almıştır. Doktora çalışmalarını Uludağ Üniversitesi’nde biyokimya ve kanser hücre metabolizması alanında tamamlamıştır. Dr. Özcan’ın doktora çalışmaları pankreatik duktal hücrelerin onkojenik transformasyonunda PFKFB enzimlerinin rolü üzerinedir

Ayşe Derya Cavga

Dr. Ayşe Derya Cavga, lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamladı, Dr. Mehmet Öztürk'ün laboratuvarında karaciğer kanseri üzerine çalıştı. Daha sonra doktorasını Koç Üniversitesi Hesaplamalı Sistem Biyolojisi (COSBI) Laboratuvarı'nda Dr. Özlem Keskin, Dr. Attila Gürsoy ve Dr. Nathan Lack'in danışmanlığında tamamladı.

Alişan Kayabölen

Dr. Alişan Kayabölen lisans eğitimini 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını yine ODTÜ’de Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde yapmış olup “kök hücre ve hidrojeller kullanarak damarlı yağ doku mühendisliği” üzerine çalışmıştır.

Ahmet Cingöz

Dr. Ahmet Cingöz lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında tamamlamıştır. Ardından Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Dr. Tuğba Bağcı-Önder süpervizörlüğünde, Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora programından mezun olmuştur.

Ehsan Sarayloo

Dr. Ehsan Sarayloo Yüksek Lisansını Kimya Mühendisliği alanında İran Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi'nde tamamlamış olup, doktorasını ise Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği'nde yapmıştır.

Muhammed Yüksel

Dr. Muhammed Yüksel, Belçika'daki Ghent Üniversitesi Hastanesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. İmmünolojideki doktora derecesi için 1,5 yıl Ghent’de, 2 yıldan fazla bir süre de Yale Üniversitesi'nde (USA) araştırma yapmıştır.

Robin Palvadeau

Robin Palvadeau Rennes1 Üniversitesi (Fransa) biyoloji ve fizyoloji programından mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini biyoinformatik alanında yapmıştır. Eğitimi Yeni Nesil Dizileme tekniklerinin -omics verisinin biyoinformatik analizi, programlama ve biyoistatistik üzerine araştırmalar yapmıştır.

Ceren Tunca

Dr. Ceren Tunca lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Prof. A. Nazlı Basak’ın akademik danışmanlığında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden almıştır.

Berna Morova

Dr. Berna Morova lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2010 – 2017 yılları arasında aynı kurumda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Ceren Tunçer

Dr. Ceren Tunçer, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Biyoloji alanında tamamladıktan sonra İngiltere’de Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisansüstü öğrenimine başlamıştır.

Nazlı Ezgi Özkan

Dr. Nazlı Ezgi Özkan-Küçük, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlamış, ardından İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim dalında yüksek lisans derecesini almıştır.

Deniz Uğurlu Çimen

Dr. Deniz Uğurlu-Çimen, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Koç Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans çalışmalarını Doç. Dr. Işık Yuluğ’un labında, meme kanserinin tedavisi üzerine yapmıştır.

Noushin Zibandeh

Dr. Noushin Zibandeh lisans eğitimini Tabriz Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Zibandeh’in doktora çalışması Dental folikül mezenkimal kök hücrelerin Atopik Dermatit’li hastaların inflamatuar yanıtları üzerindeki modulatuar etkisini araştırmaktır. 

Buse Cevatemre

Dr. Buse Cevatemre lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Uludağ Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenim sürecinde, TÜBİTAK 1001 ve Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “anti-kanser ilaç geliştirme ve hücre ölüm mekanizmalarının araştırılması” kapsamında 13 projede yardımcı araştırmacı olarak yer almıştır.

İlknur Sur

Dr. İlknur Sur lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Cologne Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Sur’un doktora çalışması kanser ve yaşla ilişkili hastalıklarda genetik istikrarsızlığın belirleyicileri olan Nesprin-1’in DNA tespit hasar yolundaki rolü üzerinedir.

Yashar Esmaeilian

Dr. Yashar Esmaeilian lisans eğitimini Urmia Üniversitesi Veterinerik Fakültesinde, yüksek lisans ve doktora derecesini ise Prof. Dr. Esra Erdemli danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü  Biyoteknoloji programında tamamlamıştır.