Post-doc Araştırmacılar

Ehsan Sarayloo

Dr. Ehsan Sarayloo Yüksek Lisansını Kimya Mühendisliği alanında İran Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi'nde tamamlamış olup, doktorasını ise Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği'nde yapmıştır.

Gökhan Sağlam

Biyomedikal mühendisliği mezunudur.  (Başkent Üniversitesi, Ankara) Medikal sektörde 11 yıl ürün müdürü ve satış pazarlama müdürü olarak çalışmıştır. Total Yapay Kalpler, Ventriküler Yardım Cihazları ve diğer kalp yetersizliği teknolojilerinde uzmanlık sahibidir.

Muhammed Yüksel

Dr. Muhammed Yüksel, Belçika'daki Ghent Üniversitesi Hastanesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. İmmünolojideki doktora derecesi için 1,5 yıl Ghent’de, 2 yıldan fazla bir süre de Yale Üniversitesi'nde (USA) araştırma yapmıştır.

Robin Palvadeau

Robin Palvadeau Rennes1 Üniversitesi (Fransa) biyoloji ve fizyoloji programından mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini biyoinformatik alanında yapmıştır. Eğitimi Yeni Nesil Dizileme tekniklerinin -omics verisinin biyoinformatik analizi, programlama ve biyoistatistik üzerine araştırmalar yapmıştır.

Ceren Tunca

Dr. Ceren Tunca lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Prof. A. Nazlı Basak’ın akademik danışmanlığında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden almıştır.

Berna Morova

Dr. Berna Morova lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2010 – 2017 yılları arasında aynı kurumda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Ceren Tunçer

Dr. Ceren Tunçer, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Biyoloji alanında tamamladıktan sonra İngiltere’de Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisansüstü öğrenimine başlamıştır.

Nazlı Ezgi Özkan

Dr. Nazlı Ezgi Özkan-Küçük, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlamış, ardından İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim dalında yüksek lisans derecesini almıştır.

Deniz Uğurlu Çimen

Dr. Deniz Uğurlu-Çimen, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Koç Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans çalışmalarını Doç. Dr. Işık Yuluğ’un labında, meme kanserinin tedavisi üzerine yapmıştır.

Noushin Zibandeh

Dr. Noushin Zibandeh lisans eğitimini Tabriz Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Zibandeh’in doktora çalışması Dental folikül mezenkimal kök hücrelerin Atopik Dermatit’li hastaların inflamatuar yanıtları üzerindeki modulatuar etkisini araştırmaktır. 

Buse Cevatemre

Dr. Buse Cevatemre lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Uludağ Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenim sürecinde, TÜBİTAK 1001 ve Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “anti-kanser ilaç geliştirme ve hücre ölüm mekanizmalarının araştırılması” kapsamında 13 projede yardımcı araştırmacı olarak yer almıştır.

İlknur Sur

Dr. İlknur Sur lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Cologne Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Sur’un doktora çalışması kanser ve yaşla ilişkili hastalıklarda genetik istikrarsızlığın belirleyicileri olan Nesprin-1’in DNA tespit hasar yolundaki rolü üzerinedir.

Yashar Esmaeilian

Dr. Yashar Esmaeilian lisans eğitimini Urmia Üniversitesi Veterinerik Fakültesinde, yüksek lisans ve doktora derecesini ise Prof. Dr. Esra Erdemli danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü  Biyoteknoloji programında tamamlamıştır.