Araştırmacılarımız bebeklerin kollarının, bacaklarının ve akciğerlerinin nasıl oluştuğunu keşfettiler.

 

Araştırmacılarımız Dr. Hülya Kayserili ve Dr. Bruno Reversade önderliğinde, uluslararası klinisyenler ve araştırmacıların da katkısı ile tetra-ameli ( kolları ve bacakları gelişmemiş) sendromlu fetuslarda RSPO2 geninin kol ve bacakların oluşumunda anahtar rolü olduğunu gösterdiler. İnsanlar ve hayvanlarda RSPO2 proteini olmadığında kol / bacakların oluşmadığı gözlenirken, RSPO2nin iki reseptörü RNF43/ZNRF3ün işlevi ortadan kaldırıldığında canlılarda (Xenopus; kurbağa embryoları) fazla sayıda kol/bacak oluştuğu gösterildi. Bu çalışma kanserlerin oluşumunu da daha iyi anlamamızı sağlayacak öncül bir çalışmadır. Çünkü aynı genler, RSPO2 ile RNF43/ZNRF3, kolorektal kanserli hastalarda da mutasyona uğramaktadır. Nature dergisinde yayınlanan bu çalışma, bazı türlerde örneğin semenderlerde ampute edilen uzuvların tekrar nasıl oluştuğunu da anlamamıza yardımcı olabilir. Tam metine ulaşmak için https://www.nature.com/articles/s41586-018-0118-y

Biocompotable Quantum Funels for Neural Photostimulation

 

Araştırmacılarımız Dr. Sedat Nizamoğlu, Dr. Afsun Şahin ve Dr. Halil Kavaklı, yarıiletken nanokristal tabanlı ince film nöral arayüzlerin ürettiği biyo-elektrik akımın indiyum-tabanlı gökkuşağı kuantum noktalar ile oluşturulmuş bir kuantum huni yapısı aracılığıyla önemli ölçüde artırılabileceğini gösterdiler. Bu huni yapısı kademeli enerji profiline sahip olması ışık ile üretilen yüklerin nano-boyutlarda daha etkili bir şekilde taşınmasını sağlayarak, nöral hücre zarı potansiyelinin optik modülasyonu etkinliğini arttırmıştır. Ayrıca, bu arayüzlerin biyouyumlu yapıya sahip olması gelecekte canlıda uygulamalarda kullanılabilmesi için bir fırsat sunmaktadır. Tam metine ulaşmak için https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.9b01697