Klinik Araştırmalar Ünitesi

Koç Üniversitesi Hastanesinde açılan “Klinik Araştırmalar Ünitesi”, klinik araştırmanın tasarlanmasından tamamlanmasına kadar her adımda ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik desteği sağlamak için çalışmalar yürütmektedir. Ünite, yasal mevzuatlara uygun şekilde etik kurul onaylı klinik araştırmaların yanı sıra biyomedikal cihaz ve ilaç alanında çok merkezli randomize kontrollü çalışmaların yönetimi için de kurgulanmıştır. “Klinik Araştırmalar Ünitesi” çağdaş standartlara uygun fiziki alt yapısının ötesinde araştırmacıya her türlü uzmanlık, danışmanlık ve destek sağlayan ve yüksek kaliteli klinik araştırmaların yürütülmesini kolaylaştıran bir akademik birimdir. Ünitemiz, alanlarında uzmanlaşmış, eğitimli profesyonel araştırma personeli ile bir yandan çağdaş klinik araştırma standartlarına uyumu sağlarken, öte yandan klinik araştırmaları uygun maliyetli ve verimli bir şekilde yürütmek için destekleyici bir ortam sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..