KUTTAM

Scholarly Output

KUTTAM’ın akademik çıktısı, ekibimizin SciVal’da ‘Tıp’ başlığı altında filtrelenen makalelerinin taranmasıyla değerlendirilmektedir. Ancak, öğretim üyelerimizin diğer alanlarda da (elektrik-elektronik, kimya vb) çok sayıda makalesi de mevcuttur.** Bu nedenle, ‘Tıp’ alanı öğretim üyelerimizin akademik çıktısının sadece bir kısmını temsil etmektedir. KUTTAM’ın Ocak 2017 – Mayıs 2020 tarihleri arasında hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan makale sayısı ve alan ağırlıklı etki değeri* aşağıda sunulmaktadır. Sunulan bilgiler SciVal veri tabanından alınmıştır ve zaman içinde değişiklik gösterebilir. Q1 kategorisindeki dergiler en yüksek etki değerine sahip dergiler olarak kabul edilir. Bir kurumun Q1 kategorisindeki dergilerde yayım oranı ne kadar yüksek ise mükemmeliyet merkezi olarak kabul edilmesi o derece kolaydır.

*Alan Ağırlıklı Etki Değeri (AAAE); Uluslararası arenada bir alanda akademik çıktının yüksek etkisinden söz etmek için AAAE’nın 1’in üzerinde olması önemlidir. 1,00’den büyük bir AAAE, yayınların benzer yayınlar için dünya ortalamasına göre beklenenden daha fazla atıfta bulunduğunu göstermektedir. Örneğin 1.44 puanı, bir makaleye beklenenden % 44 daha fazla atıfta bulunulduğu anlamına gelir. KUTTAM akademik çıktısının AAAE skorunun, Koç Üniversitesinin Tıp alanındaki tüm makalelerinin ortalama AAAE’nin üzerinde olması, bir mükemmeliyet merkezi olma yolunda ilerlemesinin önemli bir göstergesidir.