Fakülte Üyelerimiz

Ayşe Altıntaş

Prof. Dr. Ayşe Altıntaş, 1992 yılında nöroloji uzmanı (Ege Üniversitesi), 1997 yılında “doçent”, 2003 yılında “profesör” oldu (İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi). 1991-1992 yıllarında Mayo Clinic'te Prof.Moses Rodriguez mentorluğunda Nöroimmünoloji eğitimi aldı ve Multipl Skleroz'un deneysel modeli üzerinde çalıştı. Bu çalışması ile Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Arzu Baygül

Dr. Arzu Baygül Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik bölümünde öğretim görevlisidir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İstatistik lisansının ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır.

A. Nazlı Başak

Nazlı Başak Istanbul Alman Lisesini bitirdikten sonra DAAD bursu ile Göttingen Üniversitesinde biyokimya okudu, yüksek lisans ve doktora derecelerini Göttingen Max Planck Institut für experimentelle Medizin’de Prof. Friedrich Cramer’in öğrencisi olarak moleküler biyoloji ve genetik üzerine yaptı.

Afsun Şahin

Dr.Afsun Şahin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları’nda tamamladı. Harvard Medical School’da kornea ve oküler yüzey hastalıkları alanında üst ihtisas yaptı.

Atay Vural

Dr. Atay Vural lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamış olup, doktora derecesini de aynı üniversitede MD-PhD bütünleşik doktora programını tamamlayarak elde etmiştir. Doktora çalışmaları sinirbilimleri alanında olup deney hayvanlarında beyin mikrodolaşımının intravital olarak görüntülenmesi üzerinedir.

Attila Gürsoy

Dr. Attila Gürsoy, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde profesördür. 1994 yılında  Urbana-Champaign'de Illinois Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri doktora eğitimini tamamlamıştır. Beuckmann Enstitüsü UIUC'daki Teorik ve Hesaplamalı Biyofizik Grubu'nda doktora sonrası araştırma görevlisi olarak, paralel  moleküler dinamik programının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Cansın Saçkesen

Dr. Cansın Saçkesen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde Pediatrik Alerji profesörüdür. Araştırma ve ilgi alanları; PBMC kültürü, sitokin analizi, dendritik hücreler, T hücreleri, B hücre uyarımı ve etkileşimi, immünoglobülin sentezi ve ölçümü, DNA izolasyonu, PCR, protein elektroforezi ve peptidlere bağlanan lgE. 

Ceyda Açılan Ayhan

Dr. Ceyda Açılan Ayhan 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü onur derecesi ile bitirmiştir. Ph.D unvanını 2006 yılında University of Pittsburgh, Moleküler, Hücresel, Gelişimsel Biyoloji bölümünden almıştır. Post doktorasını yine University of Pittsburgh’da tamamladıktan sonra 2008 yılında TÜBİTAK, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsüne Uzman Araştırmacı olarak katılmıstır.

Elif Nur Fırat Karalar

Dr. Elif Nur Firat Karalar lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde  tamamladı. Doktora çalışmalarını University of California, Berkeley’de ve doktora sonrası çalışmalarını Stanford Üniversitesinde tamamladıktan sonra 2014 yılında Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde araştırma laboratuvarını kurdu.

Emek Kocatürk Göncü

Dr. Emek Kocatürk Göncü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve Dermatoloji alanında ihtisasını Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Derinin alerjik hastalıkları üzerine odaklanarak Charite Üniversitesi Dermatoalerji Kliniğin’de Profesör Marcus Maurer ve ekibiyle kronik ürtiker üzerine çalışmıştır.  

Emel Sokullu

Emel Sokullu, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünden aldıktan sonra 2010 senesinde Ege Üniversitesi Biyomühendislik bölümünden doktora derecesi ile mezun olmuştur.

Devrim Gözüaçık

Dr Gözüaçık Hacettepe Tıp Fakültesi'nden Tıp Doktoru derecesi ile mezun oldu. Biyokimya yüksek lisans derecesini Ecole Polytechnique'te ve Paris-Sud Üniversitesi'nde, Kanser Hücre Biyolojisi konusundaki doktorasını Paris Pasteur Enstitüsü ve Necker Çocuk Hastanesi Araştırma Merkezi'nde tamamladı.

Ece Öztürk

Dr. Ece Öztürk lisans derecesini 2009 yılında Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek lisans (2011) ve doktora (2017) eğitimlerini ETH Zürih’te biyomedikal mühendisliği alanında tamamlamıştır. Yüksek lisansı sırasında diyabetik ülserlerin tedavisi için kullanılmak üzere, terapötik DNA transferi sağlayan nanopartiküller üzerine çalışmalar yapmıştır.

Fuat Balcı

Prof. Dr. Fuat Balcı, yüksek lisansını 2004 yılında Rutgers Üniversitesi (New Brunswick) Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra 2007 yılında aynı bölümde doktora çalışmalarını tamamladı. 2008 yılında Rutgers Üniversitesi, Bilişsel Bilim Merkezi’nden lisansüstü bilişsel bilim sertifikası aldı.

Erdem Alaca

B. Erdem Alaca lisans eğitimini 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini sırasıyla 1999 ve 2003 yıllarında Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Halen Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde Doçent olarak görev yapmaktadır.

Gülnihal Özcan

Dr. Gülnihal Özcan, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Tıpta Uzmanlık Eğitimini 2011 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora sonrası araştırmalarını Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Deneysel Tedaviler Bölümü’nde yapmıştır. Kanserde kemoterapi direnci, sistem farmakolojisi ve farmakovijilans başlıca araştırma ilgi alanlarıdır.

Gözde Korkmaz

Gözde Korkmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. Master ve doktora çalışmalarını Sabancı Üniversitesi, Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik bölümünde tamamlamıştır. 2012 yılında Hollanda Kanser enstitüsünde, Reuven Agami’nin laboratuvarında doktora sonrası çalışmalarına başlamıştır.

Hamzah Syed

Dr. Hamzah Syed, Koç Üniversitesi'nde İstatistiksel Genetik ve Biyoinformatik alanında Dr. Öğretim Üyesi olarak görevlidir. Doktorasını Liverpool Üniversitesi’nde Biyoistatistik alanında tamamlamış olan Dr. Syed’in çalışmaları farmakogenetik odaklıdır.

Hülya Kayserili

Profesör. Hülya Kayserili, MD. PhD., Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı başkanı ve Koç Üniversitesi Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı (Değerlendirme) Merkezi sorumlu hekimidir. Dr. Kayserili tıp eğitimini İstanbul Tıp fakültesinde, genetik doktorasını Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesinde tamamladıktan sonra, 2000 yılında doçent, 2009 yılında Profesör olmuştur.

Hakan S. Orer

Hakan S. Orer, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Farmakoloji eğitimini 1989-92 yıllarında Fransız Hükümeti bursuyla gittiği Paris Pitié-Salpêtrière Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesinde tamamlayarak Bilim Doktoru unvanını aldı. 1993-1995 yıllarında doktora sonrası çalışmalarını ABD Michigan State Üniversitesinde tamamladı.

Hakan Ürey

Prof. Dr. Hakan Ürey,  lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği alanında tamamladı, yüksek lisans ve doktora derecelerini Georgia Institute of Technology’de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında aldı. Doktora sonrasında beş yıl ABD’de Microvision şirketinde çalıştı. 2001 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

Hasan Bayram

Dr. Hasan Bayram tıp eğitimini, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde, göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimini Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Doktora çalışmalarını astım ve hava kirliliği alanında İngiltere’de Queen Mary Westfield College, University of London’da tamamladı. Doktora sonrası araştırmalarını İngiltere’de National Heart and Lung Institute, Imperial College’de yürüttü.

İhsan Solaroğlu

Dr. İhsan Solaroğlu Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve Beyin Cerrahisi alanında ihtisasını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Profesör John H. Zhang'la birlikte Loma Linda Üniversitesi Nörolojik Bilimleri Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Dr. Solaroğlu, nörovasküler ve nöroonkoloji alanında ihtisaslaşmıştır. 

İrem Durmaz Şahin

Dr. İrem Durmaz Şahin lisans derecesini 2009 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden almıştır. Yüksek lisans (2011) ve doktora (2016) eğitimlerini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapmıştır.

İsmail Lazoğlu

Prof. Dr. İsmail Lazoğlu lisans eğitimini 1989 yılında Istanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 1992 ve 1997 yıllarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Georgia Institute of Technology Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Illinois Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Kemal Baysal

Prof. Dr. Kemal Baysal, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olmuştur. Biyokimya Doktorasını 1993’de Ohio State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Farklı ABD üniversitelerinde post-doktoral çalışmalar yapmıştır. Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi biyokimya bölümünde görev yapmaktadır. Çalışma alanı vasküler biyoloji, kalp-damar hastalıkları, anjiyogenez ve doku mühendisliğindeki uygulamalarıdır.

Levent Beker

Dr. Levent Beker, ODTU'den lisans ve yuksek lisans derecelerini aldiktan sonra, UC Berkeley'de doktora calismalarini, Stanford Universitesi'nde postdoc calismalarini tamamladi.

Mehmet Cengiz Onbaşlı

Mehmet Cengiz Onbaşlı, doktora eğitimini Massachusetts Institute of Technology Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Corning Incorporated'de araştırmacı  olarak bir yıl çalıştıktan sonra  Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne Yardımcı Doçent olarak  katılmıştır.

Mehmet Kaya

Direktör

Prof. Dr. Mehmet Kaya, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Tıbbi Fizyoloji Alanı”nda Doktora ünvanını 1989 yılında aldı. Profesör Kaya 1991 yılında “Doç. Dr.” ve 1998 yılında da Profesör ünvanını aldı. Profesör  Kaya, 1985 yılından beri  nörodejeneratif hastalıkların deneysel hayvan modellerinde beyin kan damarlarının morfoloji, fizyoloji ve patolojisini çalışmaktadır.

Metin Sitti

Dr. Metin Sitti lisans ve yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nin elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden ve doktora derecesini Tokyo Üniversitesi’nin elektrik mühendisliği bölümünden almıştır. Amerika’da University of California at Berkeley’de doktora sonrası araştırıcı ve öğretim üyesi ve Carnegie Mellon Üniversitesi’nde profesör olarak çalışmıştır. Şu an Almanya’daki Max Planck Topluluğu’nun Akıllı Sistemler Enstitüsü’nde direktör olarak çalışmaktadır.

Müjdat Zeybel

Dr. Zeybel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İç Hastalıkları Uzmanlığı sonrasında Gastroenteroloji yan dal uzmanlığını Türkiye’de tamamladı. Yan Dal uzmanlığının son senesinde Newcastle Üniversitesi’nde karaciğer fibrozisi ve yıldızsı hücrelerinin epigenetik kontrolü üzerine çalışmaya başladı.

Nathan Lack

Dr. Nathan Lack doktorasını (PhD) Oxford Üniversitesi’nin Farmakoloji bölümünde 2009 yılında tamamladı ve sonrasında Vancouver Prostat Merkezi’nde Dr. Emma Guns ve Profesör Paul Rennie ile doktora sonrası çalışmalarını yürüttü. 2011 yılında Koç Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev aldı.

Nazmi Volkan Adsay

Prof. Dr. N. Volkan Adsay, 1982’de TED Ankara Koleji’ni ve 1988’de Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce Bölümünü ilk mezunlarından biri olarak tamamladı. Amerika Birleşik Devletler’inde Patoloji ve Laboratuvar Bilimleri ihtisasları yaptı ve American Board of Pathology sertifikası aldı.

Nuray Ulusu

Dr. Ulusu Tıp Fakültesinde Biyokimya profesörü olarak çalışmaktadır. Kendisi, enerji metabolizmasında ve oksidatif stres, diyabet, Alzheimer hastalığı ve metabolik sendrom gibi çeşitli hastalıkların biyokimyasal ve moleküler temelleri ile ilgilenmektedir.

Murat Hasanreisoğlu

Direktör Yardımcısı

Dr. Murat Hasanreisoğlu TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra tıp eğitimini ve göz hastalıkları uzmanlığını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Rabin Medical Center’da asistanlık, Wills Eye Institute’ta oküler onkoloji, Moorfields Eye Hospital ve Stanford Üniversitesi’nde üveitler ve retina hastalıkları üst ihtisas yapmıştır.

Nurhan Özlü

Dr. Nurhan Özlü lisans eğitimini 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlamıştır. 2005 yılında da Almanya'nın Dresden kentinde bulunan Max Planck Hücre Biyolojisi ve Genetiği Enstitüsünde doktora eğitimini tamamlamıştır.

Murat Kuşcu

Murat Kuşcu lisans eğitimini elektrik ve elektronik mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini yine aynı alanda Koç Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora derecelerini, 2020 yılında University of Cambridge’den mühendislik alanında, 2017 yılında Koç Üniversitesi’nden elektrik ve elektronik mühendisliği alanında aldı.

Nurcan Tunçbağ

Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği, yüksek lisans ve doktora derecelerini Koç Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik bölümlerinden almıştır. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Biyoloji Mühendisliği bölümünde 2010-2014 yılları arasında doktora sonrası araştırmaları yapmıştır.

Özgür Barış Akan

Dr. Özgür Barış Akan 1994 yılında Ankara Fen Lisesi’nden mezun olmuştur. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Bilkent Üniversitesi (1999) ve ODTÜ Elektrik- Elektronik Mühendisliği (2002) Bölümü’nden, doktora derecesini Georgia Institute of Technology Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği’nden (2004).

Özgür Öktem

Dr. Özgür Öktem, Erciyes Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamış olup, ihtisasını Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmıştır. Daha sonra akademik kariyerine ABD'de Cornell Üniversitesi Weill Tıp Koleji'nde ve New York'ta bulunan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi Moleküler Biyolojide Üreme Endokrinolojisi ve Kısırlık dalında doktora sonrası araştırmalarına devam etti.

Özlem Keskin

Özlem Keskin, halen Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümünde profesördür. Daha önce, 1999-2001 yılları arasında ABD Ulusal Kanser Enstitüsü-Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır.

Alper Kiraz

Dr. Alper Kiraz Koç Üniversitesi’nde Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği profesörüdür. Lisans eğitimini 1998 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği üzerine Bilkent Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini California Üniversitesi’nde 2000 ve 2002 yılları arasında sırasıyla Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

Özlem Yalçın

Özlem Yalçın, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan doktorasını aldı. Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da Prof. Paul Johnson, Prof. Pedro Cabrales ile doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı ve halen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Safiye Çavdar

Prof. Dr. Safiye Çavdar, liseyi TED Ankara Koleji’nde bitirdikten sonra, lisans eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi’nde devam etmiştir. Daha sonra Hacettepe Tıp Fakültesinde Master ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde ise Doktora programlarını tamamlamıştır. İngiltere Nottingham, Queens Medical Center’ da Prof. Geffrey Burwell ile medulla spinalis ve columna vertebralis üzerine araştırmalar yürütmüştür.

Seda Kızılel

Doç. Dr. Seda Kızılel, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği alanında tamamladı, doktora derecesini Illinois Institute of Technology’de Biyomedikal Mühendisliği alanında aldı. Doktora sonrası çalışmalarını Chicago Üniversitesi, Chicago’da yaptı. Dr. Kızılel 2008 yılından itibaren Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serçin Karahüseyinoğlu

Dr. Karahüseyinoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD’da uzmanlığını yapmıştır. Araştırma alanları üreme biyolojisi ve göbek kordonu kaynaklı mezenkimal kök hücrelerinin biyolojisi olarak özetlenebilir.

Serkan Kır

Dr. Serkan Kır doktora eğitimini 2011 yılında Texas Southwestern Üniversitesi Tıbbi Merkezi’nde tamamlamıştır. Doktora sonrası eğitim bursunu Dana-Farber Cancer Institute/Harvard Tıp Fakültesi’nde Prof. Bruce ile tamamladıktan sonra 2017 yılında Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır.

Seçil Vural

Dr. Seçil Vural tıp fakültesini Hacettepe Üniversitesi’nde bitirdi. Dermatoloji uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarını Prof. Jörg Prinz ve Dr.Akiko Arakawa ile Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesinde  Psoriazis Araştırma  Laboratuvarı’nda yaptı. Dr. Vural’ın araştırma alanları deri inflamasyonu ve deri immünitesidir.

Savaş Taşoğlu

Dr. Savaş Taşoğlu lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ (2006) ve Koç Üniversitesi (2008), doktora derecesini UC Berkeley (2011) Makina Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Harvard Medical School’da (2011-2014) yapmıştır.

Tamer Önder

Dr. Tamer Önder lisans eğitimini  Cornell Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamlamış olup, doktora tezini  Prof. Robert Weinberg supervizörlüğünde kanser metastazı ve kanserli kök hücreleri üzerine Whitehead Institute ve Massachusetts Institute of Technology (MIT)’ de tamamlamıştır.

Tuğba Bağcı Önder

Dr. Tuğba Bağcı Önder 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Tufts Üniversitesi Sackler Biyomedikal Bilimler Enstitüsü’nde Nörobilim alanında doktorasını tamamlamıştır. Doktora araştırmaları sırasında, yeni bir reseptör/ligand ikilisi olan Neuropilin-1/Sema3A’nın beyin tumor hücrelerindeki rollerini araştırmıştır.

Hale Yapıcı Eser

Dr. Hale Yapıcı Eser lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamış olup, ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Psikiyatri bölümünde ihtisasını tamamlamıştır. Prof. Dr. Turgay Dalkara ve Doç. Dr. Emine Eren Koçak süpervizörlüğünde Hacettepe Üniversitesinde MD-PhD programı ile Nörobilim Yüksek Lisans derecesi almıştır.

Yasemin Gürsoy Özdemir

Prof.Dr. Yasemin Özdemir Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde halen nörolojik hastalıklarda peristlerin rolü, değişik matriks ortamlarının nöron kültürü oluşumuna etkisi, beyne hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemleri ve nörolojik hastalıkların deneysel modellenmesi konularında araştırmalarını sürdürmektedir.

Yıldız Tütücü

Dr. Yıldız Tütüncü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İmmünoloji alanında İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Tütüncü doçentliğini Temel İmmünoloji alanında almıştır.

Yüksel Peker

Dr. Yüksel Peker İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu ve 1987 yılında İsveç’e yerleşerek İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları alanlarında ihtisaslarını Skaraborg Eğitim Araştırma Hastanesi ile Göteborg Üniversitesi Tıp Fakültesi Sahlgrenska Hastanesinde tamamladı.